خط مشی

  مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان قم به منظور برآورده ساختن نیاز عموم شهروندان به خدمات فوریتهای پزشکی و مدیریت سلامت در هنگام بروز حوادث، بلایا و بحرانها تاسیس گردیده است 
این مرکز با بهره گیری از آخرین دستاوردهای فناوری در حوزه ارتباطات و فوریتهای پزشکی و توانمندی پرسنل مجرب و آموزش دیده در جهت شناسائی نیازهای مددجویان و برآورده ساختن خواسته های آنان تلاش می نماید

این مرکز، در راستای اجرای مأموریتهای فوق، اهداف زیر را سر لوحه فعالیتهای خود قرار داده است:
۱ -کاهش زمان رسیدن بر بالین مددجویان
۲افزایش میزان رضایتمندی مددجویان
۳ -بهبود کیفیت خدمات ارائه شده
۴ارتقاء سلامت جامعه،از طریق فرهنگ سازی و اطلاع رسانی صحیح درخصوص خدمات اورژانس
۵ -بهبود کارائی مرکز در جریان فعالیتهای جاری و همچنین در هنگام بروز بحرانها از طریق بهبود ساختارهای اداری و ارتباطی
۶-  استفاده از مجهزترین ناوگان و بهترین پرسنل فنی اورژانس در ارائه خدمات فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی
۷ -ارائه مشاوره لازم و انجام مراقبتهای پزشکی با استفاده از توان علمی پزشکان با تجربه و فناوری ارتباطی نوین

کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان قم مددجویان را عضوی از خانواده خود دانسته وضمن رعایت منشور حقوق بیماران، کلیه اقدامات پیش بیمارستانی لازم را مطابق با استانداردهای روز، در جهت نجات جان بیماران و مصدومان و کاهش عوارض جسمی و روحی آنها صورت می دهند.

مدیریت مرکز، ضمن تعهد به برآورده ساختن الزامات استاندارد ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۸ و رعایت الزامات قانونی و مقررات، کلیه منابع سازمان راجهت بهبود مستمر اثر بخشی سیستم  مدیریت کیفیت به کار گرفته و با تعیین قائم مقام خود به عنوان نماینده مدیریت، به صورت پیگیرانه در جهت اجرای اهداف بیان شده در این خط مشی تلاش می نماید،این مشی به صورت سالانه مورد بازنگری قرار می گیرد.

خط مشی