جلسه هماهنگی دستگاه های امدادی استان قم برگزار شد.

جلسه هماهنگی دستگاه های امدادی استان قم برگزار شد.

بررسی شرایط امکان تاسیس پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی در بخش قاهان

بررسی شرایط امکان تاسیس پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی در بخش قاهان

بازدید دکتر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور از مرکز اورژانس 115 قم

بازدید دکتر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور از مرکز اورژانس 115 قم

تقدیر و تشکر خانواده رودگر از کارشناسان فوریت های پزشکی پس از بازگشت دوباره مادرشان به زندگی

تقدیر و تشکر خانواده رودگر از کارشناسان فوریت های پزشکی پس از بازگشت دوباره مادرشان به زندگی

آموزش

جزوه آموزشی ارزیابی بیمار

جزوه آموزشی ارزیابی بیمار

زمان مطالعه : 1 دقیقه
سومین دوره PHTM برگزار شد.

سومین دوره PHTM برگزار شد.

زمان مطالعه : 8 دقیقه

آمار عملکرد خرداد 1400

تعداد تماس
تعداد ماموریت ها
تعداد تصادفات
تعداد کل دریافت کنندگان خدمات
تعداد فوتی های تصادفات در صحنه
724 (سکته حاد مغزی)

دستاوردها

مطالب آموزشی همکاران

مقاله ها

میز خدمت

عنوان لینک مورد نظر

عنوان لینک مورد نظر

عنوان لینک مورد نظر

عنوان لینک مورد نظر

عنوان لینک مورد نظر

عنوان لینک مورد نظر

عنوان لینک مورد نظر

عنوان لینک مورد نظر

عنوان لینک مورد نظر

عنوان لینک مورد نظر

عنوان لینک مورد نظر

عنوان لینک مورد نظر

عنوان لینک مورد نظر

عنوان لینک مورد نظر