weather.ir is down
::. دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قم | شرح وظایف.::
آمار بازديد
بازديدکنندگان صفحه: 6723
بازديدکنندگان امروز: 4914
کل بازديدکنندگان: 14350821
بازديدکنندگان آنلاين: 5
زمان بارگزاري صفحه: 0.7190 ثانيه
شرح وظایف

شرح وظایف عمومی

 • اجرای مصوبات شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و کارگروه تخصصی بهداشت و درمان
 • انجام وظایف مربوط به مراحل پیش بینی و پیشگیری ، آمادگی ، مقابله ، بازسازی و بازتوانی پس از تایید شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و کارگروه تخصصی بهداشت و درمان
 • بررسی و تصویب وظایف دقیق و نقش وادارات، سازمانها و حوزه های مرتبط و اعضاء کارگروه و نظارت بر اجرای آن.
 • تهیه طرح جامع خطر پذیری بخش آموزش پژوهش و فناوری اطلاعات و با هماهنگی سایر دستگاهها و واحدهای دانشگاه و استانی.
 • پیگیری و هدایت پژوهش های کاربردی در زمینه ارتقاء استانداردهای ایمنی در مراحل پیشگیری ، آمادگی ، مقابله ، بازسازی و بازتوانی در بخش آموزش پژوهش و فناوری اطلاعات.
 • بررسی و پیشنهاد طرح های مطالعاتی و اجرایی مدیریت بحران در زیر بخش های مربوط در مراحل پیش بینی و پیشگیری ، آمادگی ، مقابله ، بازسازی و بازتوانی.
 • تدوین برنامه های سالیانه و میان مدت زیرکارگروه تخصصی آموزش پژوهش و فناوری اطلاعات در حوادث غیر مترقبه و ارائه آن به مراجع ذیربط جهت تصویب و تخصیص اعتبارات لازم و تبادل موافقت نامه های مربوط.
 • جمع آوری و جمع بندی آمار و اطلاعات مربوط به خسارات وارده در بخش در اثر وقوع حوادث طبیعی و انسان ساز بزرگ و اعلام آن به مراکز ذیربط جهت تامین اعتبارات مورد نیاز.
 • تشکیل کارگروه ارزیابی عملکرد مدیران در مراحل مختلف مدیریت بحران
 • پشتیبانی ، هماهنگی ، نظارت و ارزیابی بر اقدامات شرکت ها و سازمان های زیر مجموعه در خصوص مراحل مختلف مدیریت بحران ( بویژه آمادگی و مقابله ) در استان و ارائه گزارش به رئیس دانشگاه .
 • برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی لازم به منظور جلوگیری از تداخل مسئولیت ها و انجام کارهای موازی و تکراری در مراحل مختلف مدیریت بحران در بخش های مختلف
 • تهیه سایت کامپیوتری و بروز نگهداشتن آن.
 • گزارش اقدامات انجام شده در هر ماه یکبار به دبیر خانه کارگروه
 • تعیین وظایف و تقسیم کار بین اعضای زیر کارگروه
 • ارائه گزارش اقدامات انجام شده به مراجع ذیربط
 • تهیه برنامه های عملیاتی پنج سالانه و سالانه زیرکارگروه (بند1 ماده 8 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور)
 • همکاری در اجرای مانورها و ارزیابی عملکردها
 • تهیه طرح جامع خطر پذیری
 • ایجاد بانک اطلاعاتی
 • همکاری با سازمانهای مردم نهادو غیر دولتی
 • مستند سازی حوادث

 

شرح وظایف تخصصی

 •  برنامه ریزی در خصوص آموزش های تخصصی ضمن خدمت و  روز آمد به نیروهای حوزه های مختلف نظام سلامت در زمینه مدیریت بحران
 • تهیه و تدوین دروس تخصصی و ورود این مباحث در دوره های آموزش تخصصی دانشگاهی
 • تدوین و اجراء بسته خدمتی ارزیابی آموزشهای انجام گرفته در افزایش توان عملیاتی نیروها
 • ارتباط مستمر با کارگروه و به کارگیری سیستمهای آموزشی مورد درخواست کارگروه
 • تدوین و اجراء بسته خدمتی در حوزه پژوهش و فناوری در چهار فاز مدیریت بحران
 • ارزیابی طرح های تحقیقاتی انجام گرفته در زمینه بحران
 • برنامه ریزی در خصوص پژوهش های کاربردی و بنیادی در زمینه های بحران
 • تدوین و اجراء  بسته خدمتی بررسی فناوری های جدید در حوزه مقابله با بحران در نظام سلامت
 • تدوین و اجراء بسته خدمتی پشتیبانی مالی و معنوی از تحقیقات و پژوهش در زمینه های بحران
 • ارتباط مستمر با کارگروه و تهیه بسته های پژوهشی و فناوری مورد درخواست کارگروه