weather.ir is down
::. دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قم | شرح وظایف.::
آمار بازديد
بازديدکنندگان صفحه: 7713
بازديدکنندگان امروز: 4936
کل بازديدکنندگان: 14350843
بازديدکنندگان آنلاين: 8
زمان بارگزاري صفحه: 0.7250 ثانيه
شرح وظایف

شرح وظایف عمومی

 • اجرای مصوبات شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و کارگروه تخصصی بهداشت و درمان
 • انجام وظایف مربوط به مراحل پیش بینی و پیشگیری ، آمادگی ، مقابله ، بازسازی و بازتوانی پس از تایید شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و کارگروه تخصصی بهداشت و درمان
 • بررسی و تصویب وظایف دقیق و نقش وادارات، سازمانها و حوزه های مرتبط و اعضاء کارگروه و نظارت بر اجرای آن.
 • تهیه طرح جامع خطر پذیری بخش بهداشت، با هماهنگی سایر دستگاهها و واحدهای دانشگاه و استان.
 • پیگیری و هدایت پژوهش های کاربردی در زمینه ارتقاء استانداردهای ایمنی در مراحل پیشگیری ، آمادگی ، مقابله ، بازسازی و بازتوانی در بخش بهداشت.
 • بررسی و پیشنهاد طرح های مطالعاتی و اجرایی مدیریت بحران در زیر بخش های مربوط در مراحل پیش بینی و پیشگیری ، آمادگی ، مقابله ، بازسازی و بازتوانی.
 • تدوین برنامه های سالیانه و میان مدت زیرکارگروه تخصصی بهداشت در حوادث غیر مترقبه و ارائه آن به مراجع ذیربط جهت تصویب و تخصیص اعتبارات لازم و تبادل موافقت نامه های مربوط.
 • جمع آوری و جمع بندی آمار و اطلاعات مربوط به خسارات وارده در بخش بهداشت در اثر وقوع حوادث طبیعی و انسان ساز بزرگ و اعلام آن به مراکز ذیربط جهت تامین اعتبارات مورد نیاز.
 • تشکیل کارگروه ارزیابی عملکرد مدیران در مراحل مختلف مدیریت بحران
 • پشتیبانی ، هماهنگی ، نظارت و ارزیابی بر اقدامات شرکت ها و سازمان های زیر مجموعه در خصوص مراحل مختلف مدیریت بحران ( بویژه آمادگی و مقابله ) در استان و ارائه گزارش به رئیس دانشگاه .
 • برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی لازم به منظور جلوگیری از تداخل مسئولیت ها و انجام کارهای موازی و تکراری در مراحل مختلف مدیریت بحران در بخش های مختلف
 • تهیه سایت کامپیوتری و بروز نگهداشتن آن.
 • گزارش اقدامات انجام شده در هر ماه یکبار به دبیر خانه کارگروه
 • تعیین وظایف و تقسیم کار بین اعضای زیر کارگروه
 • ارائه گزارش اقدامات انجام شده به مراجع ذیربط
 • تهیه برنامه های عملیاتی پنج سالانه و سالانه زیرکارگروه (بند1 ماده 8 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور)
 • همکاری در اجرای مانورها و ارزیابی عملکردها
 • تهیه طرح جامع خطر پذیری
 • ایجاد بانک اطلاعاتی
 • همکاری با سازمانهای مردم نهادو غیر دولتی
 • مستند سازی حوادث

 

شرح وظایف تخصصی

 • همکاری و هماهنگی کامل با کارگروه بهداشت و درمان درحوادث غیر مترقبه و تدوین دستورالعمل های در خواستی کارگروه در حوزه بهداشت
 • بررسی آسیب پذیری و ظرفیت شناسی در حوزه های مرتبط با بهداشت و ترسیم نقشه خطر(با کمک نقشه های تحلیل بلایا )
 • اجرای بسته های خدمتی در حوزه های تخصصی بهداشت مشتمل بر چهار فاز مدیریت بحران( پیشگیری و خطر زدایی ، آمادگی ، پاسخ و بازگشت به شرایط عادی) به صورت عملیاتی و با پیروی از ساختار کلی بسته های خدمتی
 • اجرای بسته خدمتی کنترل بیماریهای واگیر و غیر واگیر در شرایط بحران با رویکرد به خطرات موجود در کشور
 • اجرای بسته خدمتی بهداشت محیط و کار و تعریف استانداردهای ایجاد سرپناه با رویکرد به مسایل بهداشت محیط و کار
 • اجرای بسته خدمتی مادر و کودک وبهداشت باروری، واکسیناسیون در شرایط بحران
 • اجرای بسته خدمتی سلامت روان در حوادث غیر مترقبه
 • اجرای طرح عملیاتی ساختار بهداشت با رویکرد به EOC به عنوان مسئول هدایت راهبری بحران در وزارت بهداشت 
 • تدوین بسته خدمتی نحوه همکاری با آزمایشگاه مرجع سلامت در بحران
 • تدوین بسته نظارتی بر تغذیه جمعیت تحت تاثیر در بحران و تعیین استانداردهای مواد غذایی و نیازهای مددجویان با رویکرد به خطرات موجود در کشور
 • تدوین بسته خدمتی  نحوه همکاری با پالایش خون وفراورده های خونی و آمادگی آن حوزه در بحران