weather.ir is down
::. دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قم | شرح وظایف.::
آمار بازديد
بازديدکنندگان صفحه: 7927
بازديدکنندگان امروز: 2857
کل بازديدکنندگان: 14411770
بازديدکنندگان آنلاين: 5
زمان بارگزاري صفحه: 0.8520 ثانيه
شرح وظایف
 • اجرای مصوبات شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و کارگروه تخصصی بهداشت و درمان
 • انجام وظایف مربوط به مراحل پیش بینی و پیشگیری ، آمادگی ، مقابله ، بازسازی و بازتوانی پس از تایید شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و کارگروه تخصصی بهداشت و درمان
 • بررسی و تصویب وظایف دقیق و نقش وادارات، سازمانها و حوزه های مرتبط و اعضاء کارگروه و نظارت بر اجرای آن.
 • تهیه طرح جامع خطر پذیری بخش درمان و با هماهنگی سایر دستگاهها و واحدهای دانشگاه و استانی.
 • پیگیری و هدایت پژوهش های کاربردی در زمینه ارتقاء استانداردهای ایمنی در مراحل پیشگیری ، آمادگی ، مقابله ، بازسازی و بازتوانی در بخش درمان.
 • بررسی و پیشنهاد طرح های مطالعاتی و اجرایی مدیریت بحران در زیر بخش های مربوط در مراحل پیش بینی و پیشگیری ، آمادگی ، مقابله ، بازسازی و بازتوانی.
 • تدوین برنامه های سالیانه و میان مدت زیرکارگروه تخصصی درمان در حوادث غیر مترقبه و ارائه آن به مراجع ذیربط جهت تصویب و تخصیص اعتبارات لازم و تبادل موافقت نامه های مربوط.
 • جمع آوری و جمع بندی آمار و اطلاعات مربوط به خسارات وارده در بخش در اثر وقوع حوادث طبیعی و انسان ساز بزرگ و اعلام آن به مراکز ذیربط جهت تامین اعتبارات مورد نیاز.
 • تشکیل کارگروه ارزیابی عملکرد مدیران در مراحل مختلف مدیریت بحران
 • پشتیبانی ، هماهنگی ، نظارت و ارزیابی بر اقدامات شرکت ها و سازمان های زیر مجموعه در خصوص مراحل مختلف مدیریت بحران ( بویژه آمادگی و مقابله ) در استان و ارائه گزارش به رئیس دانشگاه .
 • برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی لازم به منظور جلوگیری از تداخل مسئولیت ها و انجام کارهای موازی و تکراری در مراحل مختلف مدیریت بحران در بخش های مختلف
 • تهیه سایت کامپیوتری و بروز نگهداشتن آن.
 • گزارش اقدامات انجام شده در هر ماه یکبار به دبیر خانه کارگروه
 • تعیین وظایف و تقسیم کار بین اعضای زیر کارگروه
 • ارائه گزارش اقدامات انجام شده به مراجع ذیربط
 • تهیه برنامه های عملیاتی پنج سالانه و سالانه زیرکارگروه (بند1 ماده 8 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور)
 • همکاری در اجرای مانورها و ارزیابی عملکردها
 • تهیه طرح جامع خطر پذیری
 • ایجاد بانک اطلاعاتی
 • همکاری با سازمانهای مردم نهادو غیر دولتی
 • مستند سازی حوادث

شرح وظایف تخصصی

 •  بررسی آسیب پذیری و ظرفیت شناسی در مباحث مربوط به حوزه درمان و ترسیم نقشه های خطر(با کمک نقشه های تحلیل بلایا )
 • —  همکاری و هماهنگی کامل با کارگروه بهداشت و درمان در حوادث غیر مترقبه و تدوین دستورالعمل های درخواستی از طرف کارگروه
 • —  تدوین و بازنگری سامانه فرماندهی حادثه با قابلیت اجرایی و عملیاتی
 • —  تدوین و اجراء بسته خدمتی راههای مقاوم سازی بیمارستانها و مراکز درمانی به صورت مقاوم سازی غیره سازه ای و ارائه راهکارهای متناسب و عملیاتی
 • —  تدوین و اجراء بسته خدمتی تامین خون وفراورده های خونی و آمادگی حوزه انتقال خون در بحران
 • —  تدوین و اجراء بسته خدمتی تامین نیروی انسانی تخصصی شامل شناسایی ، ساماندهی و فراخوان نیروها
 • —  تدوین و اجراء بسته خدمتی بیمارستان صحرایی ( نیرو تجهیزات نوع بیمارستان نقل و انتقال تجهیزات پشتیبانی )
 • — تدوین و اجراء طرح عملیاتی ساختار درمان با رویکرد به EOC به عنوان مسئول هدایت و راهبری بحران در دانشگاه علوم پزشکی
 • —  تدوین و اجراء بسته خدمتی ارائه خدمات روانپزشکی به مددجویان ناشی از بحران
 • —       تدوین و اجراء بسته های خدمتی در حوزه های تخصصی تریاژ و تخلیه
 • —  بررسی آسیب پذیری و ظرفیت شناسی نظام سلامت در مباحث مربوط به حوزه تریاژ و تخلیه و ترسیم نقشه های خطر
 • —  تدوین و اجراء بسته خدمتی حوادث پر تلفات و ارائه خدمات درمانی پیش بیمارستانی
 • —  تدوین و اجراء بسته خدمتی EMS در بحران و نحوه تریاژ و تخلیه مجروحان
 • —  تدوین و اجراء راهکار هماهنگی و ارتباطی پیش بیمارستانی و بیمارستانی در بحث تریاژ و تخلیه مجروحان
 • —  تدوین و اجراء بسته خدمتی گروههای DMAT  جهت حضور در میدان و ارائه خدمات درمانی میدانی (شامل شناسایی نیرو ، ساماندهی فراخوان تجهیزات )
 • —  تدوین و اجراء دستورالعمل هماهنگی و همکاری تیم های DMAT یا بیمارستان صحرایی و نیرو های EMS
 • —  تدوین و اجراء بسته خدمتی EMS به عنوان ارزیابی سریع در بحران و خط اول برخورد با بحران در حوزه نظام سلامت
 • —  تدوین و اجراء طرح عملیاتی ساختار دیسپچ با رویکرد EOC  به عنوان مسئول هدایت در امر بحران دانشگاه علوم پزشکی