weather.ir is down
::. دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قم | تاریخچه.::
آمار بازديد
بازديدکنندگان صفحه: 7740
بازديدکنندگان امروز: 5312
کل بازديدکنندگان: 14351221
بازديدکنندگان آنلاين: 9
زمان بارگزاري صفحه: 0.7560 ثانيه
تاریخچه

خصوصیات جغرافیایی، توپوگرافیک و اقلیمی و شرایط ژئوپولتیک وایدئولوژیک جمهوري اسلامی ایران، کشور عزیزمان را در معرض انواع بلایاي ناشی از مخاطرات طبیعی و انسانساخت قرار داده است.از نقطه نظرمخاطرات طبیعی بنابر گزارش جهانی کاهش خطر بلایا(۲۰۰۹)منتشره توسط  ISDRجمهوري اسلامی ایران در سطح خطر ۸ از ۱۰ قرار دارد این امر بدلیل موقعیت جغرافیایی و خصوصیات توپوگرافیک ایران و آسیب پذیري بالاي سازهاي و غیرسازهاي جامعه است که منجر به مرگ و صدمات بیشمار و سایر پیامدهاي سوء سلامتی متعاقب مخاطرات طبیعی می شود.

از میان مخاطرات طبیعی زلزله، سیل، خشکسالی، رانش زمین و طوفان ها در صدر مخاطراتی هستند که کشور با آنها دست به گریبان است. مرگ ناشی از مخاطرات طبیعی بطور متوسط سالانه حدود ۳ تا ۴ هزار نفر تخمین زده می شود که عمده آن مربوط به وقوع زلزله در نواحی بدون مقاومت سازه اي لازم می باشد.بنا بر گزارش وزارت جهاد کشاورزي، مخاطرات آب و هوایی به خصوص سیل و رانش زمین متعاقب آن طی دهه هاي اخیر روند رو به افزایش داشته اندو علاوه بر پیامد مرگ، کسر قابل توجهی از جمعیت کشور را در معرض خطر قرار می دهند از منظر مخاطرات انسان ساخت، تجربه هاي سقوط هواپیما، انفجار یا از مسیر خارج شدن قطار، حوادث صنعتی، انفجار یا آتش سوزي اماکن عمومی از مواردي است که نیازمند توجه جدي هستند. ناامنی و درگیري با اشرار، جنگ و تهدیدات نظامی از جمله مخاطرات انسانساختی است که کشور با آن مواجه است. موفقیت در توسعه فناوري هستهاي پدیدهاي است که توجه به خطر بالقوه آن را نیز الزامی میکند. از میان تصادفات جادهاي نیز آن دسته از تصادفات مورد نظر مدیریت بلایا و فوریت ها هستند که مصدومین متعدد . (MCI) به دنبال داشته باشند . مدیریت سلامت در بلایا و فوریت ها موضوع جدیدي در نظام سلامت نیست و سابقه تاریخی آن به طول عمر بهداشت و درمان باز می گردد. در طول تاریخ، دست اندر کاران سلامت در هر زمان با اسامی متناسب وقت مثلا طبیب، پزشک، سازمان بهداري و... همواره درگیر مدیریت وقایع حادي بوده اند که سلامت مردم را تهدید کر ده اند . این تهدیدات طیف گستردهاي از بیماريهاي واگیر، مخاطرات طبیعی، جنگها و کشمکشها را شامل می شده است..در ساختار کلان کشور دو سازمان مهم مدیریت بلایا و فوریتها تقریبا بطور همزمان شکل گرفته و مسئولیت را عهده دار هستند: اول، سازمان مدیریت بحران کشور زیر نظر ریاست محترم جمهوري و با مدیریت وزارت محترم کشور و دوم، سازمان پدافند غیرعامل زیر نظر مقام معظم رهبري . وقوع این دو تحول موجب تسهیل توسعه زیرساختی درسازمانهای زیربط گردیده است .وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز با توجه به وظایف ذاتی خود والزامات قانون قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشورداراي بخشهای برای پاسخگوئی به سازمانهای مذکور و مدیریت سلامت در بلایا درغالب کارگروه بهداشت ودرمان می باشد.